Pierwsza edycja

KONKURSU POD PATRONATEM KPZK PAN
na najlepszą pracę doktorską
z zakresu gospodarowania przestrzenią

Zgłoszenia prac na Konkurs do dnia 31 marca 2020 r.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

-        ogłoszenie Konkursu: do 15 lutego;

-        nadsyłanie prac: do 31 marca (decyduje data stempla pocztowego);

-        ogłoszenie wyników Konkursu: do 30 czerwca.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby które uzyskały stopień doktora.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu (dla ogłoszonej I edycji konkursu jest to rok 2019).

O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

 

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie.

Pliki do pobrania: Załącznik 1, Załącznik 2