Konferencje zorganizowane w 2019 r.

 

 

 • Konferencja: Kształtowanie zagospodarowania przestrzeni morskiej i nadbrzeżnej

 • Organizatorzy:
 • Zespół zadaniowy ds. obszarów miejskich i metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 •  Zespół zadaniowy ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Instytut Rozwoju w Sopocie
 • ERSA The European Regional Science Association Sekcja Polska    
 • data 23-24 września 2019 r.,

 • miejce Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

 Program konferencji

.........................................................................................................................................

 • Międzynarodowa konferencja  Naukowa  EKONOMICZNY KONTEKST SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ.

  Organizatorzy:   Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego  przy współpracy z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Katedrą Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH.

  Konferencja odbyła się 23 i 24 maja 2019 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. POW 3/5 w Łodzi.

  Głównymi obszarami tematycznymi obrad były:

  • Sprawiedliwość w koncepcjach i doktrynach ekonomicznych;
  • Sprawiedliwość społeczna i środowiskowa – nowa generacja wyzwań dla polityki rozwoju regionalnego i lokalnego;
  • Sprawiedliwość w dostępie do usług społecznych i środowiskowych;
  • Miasto jako dobro wspólne;
  • Urban resilience a miasto sprawiedliwe;
  • Sprawiedliwość społeczna w procesach rewitalizacji;
  • Sprawiedliwość w dostępie do zielono-błękitnej infrastruktury w miastach.

  Wiecej informacji na strinie konferncji:   http://www.region.uni.lodz.pl/konferencje-i-seminaria/2019-ekonomiczny-kontekst-sprawiedliwosci-spolecznej-i-srodowiskowej/