Konferencje organizowane w 2018 r.

 

  • Konferencja Jubileuszowa z okazji 60-lecia KPZK PAN,  Zagospodarowanie przestrzenne Polski wobec wyzwań cywilizacyjnych, która odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2018 roku.  Program

 

  • II Konfrontacje miejskie, organizowane wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą – 13 czerwca  2018 r. Zgłoszenie   Program