Posiedzenia Plenarne w 2021 r.

 

1. Specjalne posiedzenie Plenarne Komitetu w dniu 16 lutego 2021 r. rozpoczęcie o godz. 9.00. Przedmiotem posiedzenia będzie wręczenie nagród i wyróżnień za najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią (edycja 2020) wyłonioną w ramach Konkursu pod patronatem KPZK PAN.  Program posiedzenie


 

 

 

....................................................................................................................................................................................

 

Posiedzenia Plenarne w 2020 r.

 1.W dniu 23 stycznia 2020 r. (tj. czwartek) odbyło się Posiedzenie Plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN nt. Strategiczne wyzwania programowania rozwoju regionalnego po roku 2020. Posiedzenie odbyło się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali lustrzanej. Program

2. Posiedzenie Plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z udziałem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich, odbyło się dnia 27 października 2020 r. (tj. wtorek) w formule telekonferencji na platformie GoToMeeting.Temat posiedzenia: Współczesne wyzwania związane z kształtowaniem systemu planowania miejscowego. Program 

Prezentacje wprowadzające:  prof. Tadeusz Markowski,  prof. Piotr Lorens

 

3.W dniu 14 grudnia odbyło się Posiedzenie plenarne nt. Terytorialny wymiar wsparcia Unii Europejskiej w Polsce po roku 2020.  Posiedzenie  zostało zorganizowane wspólnie z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Województw RP.  Pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=C2dWdBhXu5w&feature=youtu.be                         dostępne jest nagranie  całego posiedzenia.

Agenda

Panel I Terytorialny Wymiar Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

Wystąpienie wprowadzające: KPO – prezentacja założeńMałgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, MFiPR

Panel II Polityka spójności UE po roku 2020 – doświadczenia i wyzwania dla Polski  

Wystąpienie wprowadzające: Architektura polityki spójności UE w Polsce w latach 2021-2027 – dr Radomir Matczak, ZZ KPZK

 

Posiedzenia Prezydium w 2021 r.

 

1. W dniu 25 lutego (tj. czwartek) 2021 r.  odbyło się, w formule on-line, posiedzenie Prezydium KPZK PAN. Szczegółowy program posiedzenia 

2. W dniu 21 kwietnia (tj. środa) 2021 r. odbyło się, w formule on-line, posiedzenie Prezydium KPZK PAN. Tematem posiedzenia były sprawy bieżące i plan pracy do lipca br. Program posiedzenia

 

Posiedzenia Zespołów Zadaniowych w 2021 r. 


 1.W dniu 26 stycznia (tj. wtorek) 2021 r. odbyło się Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy KPZK PAN.  Posiedzenie odbyło sie w  formule on-line, a tematem posiedzenia była Agenda Terytorialna UE 2030.  Program

2. W dniu 26 kwietnia (tj. poniedziałek) 2021 r. o godz. 17.00 odbyło się Posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich. Posiedzenie odbyło się w formule on-line. Podczas spotkania został przedstawiony referat pt. Instytucjonalny wymiar konstytuowania się odrębności Kaszub, który wygłosił  Pan dr hab. Konrad Czapiewski.

 

3. W dniu 20 maja (tj. czwartek) 2021 r. odbyło się Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych. Temat posiedzenia:  Krajowe inwestycje drogowe w nowym okresie programowania (2021-2027+). Program posiedzenia

 

4. W dniu 24 maja (tj. poniedziałek) 2021 r. o godz. 17.00 odbyło się Posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich. Posiedzenie odbyło się w formule on-line. W czasie posiedzenia został przedstawiony referat pt. Lokalna polityka gospodarcza - uwarunkowania, instytucje, instrumenty. Prezentacja monografii, który wygłosi Pani dr Magdalena Miszczuk

 

 5. W dniu 25 maja (tj. wtorek) odbyło się pierwsze Posiedzenie nowego Zespołu Prawno-urbanistycznego przy KPZK PAN (jest to zespół o charakterze ad hoc). Posiedzenie odbyło się w formule on-line w aplikacji MS Teams, w godzinach 10.30-13.00 Program Posiedzenia.

 

6. W dniu 27 maja br. (czwartek) 2021 r. odbyło się siódme w kadencji posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. Spotkanie odbyło się w formule on-line z wykorzystaniem MS Teams. Temat posiedzenia: „Miasto po pandemii. Implikacje dla polityki przestrzennej” Program Posiedzenia

 

7. W dniu 21 czerwca br (tj. poniedziałek) 2021 r. odbyło się Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy. Posiedzenie odbyło się  w formule hybrydowej (z wykorzystaniem aplikacji Teams oraz w sali 2604 w PKiN – XXVI piętro).   Program Posiedzenia

 

8. W dniu 28 czerwca (tj. poniedziałek) 2021 r. odbyło się Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Obszarów wiejskich. Posiedzenie odbyło się w formule on-line z wykorzystaniem aplikacji Teams.  Podczas spotkania został przedstawiony referat pt. Ruralization – trendy, potrzeby, dobre praktyki i dostęp do ziemi na obszarach wiejskich?, który wygłosili: dr hab. Krzysztof Janc, dr hab. Sylwia Dołzbłasz, dr hab. Andrzej Raczyk, Robert Skrzypczyński.

 

 


 

 

 

 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

W ramach KPZK PAN działały w 2014 Zespoły problemowe:

a/ Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy, przewodniczący prof. dr hab. Jacek Szlachta. Udział 18 członków.

b/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych, przewodniczący dr hab. Piotr Lorens prof. PG. Udział 23 członków.

c/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Wiejskich, przewodnicząca dr hab. Wioletta Kamińska prof. UJK. Udział 16 członków.

d/ Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarka Przestrzenna, przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. Udział 22 członków.

e/ Zespół Problemowy ds. Zrównoważonego Rozwoju, przewodniczący dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG. Udział 19 członków.

Zakres działania Komitetu. Do zadań Komitetu należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim i krajowym.

Komitet koordynuje współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Nauk Regionalnych (European Regional Science Association – ERSA) – prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

 

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i składa się z dwóch części: I) ogólnej charakterystyki działalności Komitetu; II) charakterystyki prac i osiągnięć Komitetu w okresie ostatnich pięciu lat jego funkcjonowania (2008-2012).