Posiedzenia Plenarne w 2020 r.

 1.W dniu 23 stycznia 2020 r. (tj. czwartek) odbyło się Posiedzenie Plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN nt. Strategiczne wyzwania programowania rozwoju regionalnego po roku 2020. Posiedzenie odbyło się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali lustrzanej. Program

2. Posiedzenie Plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z udziałem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich, odbyło się dnia 27 października 2020 r. (tj. wtorek) w formule telekonferencji na platformie GoToMeeting.Temat posiedzenia: Współczesne wyzwania związane z kształtowaniem systemu planowania miejscowego. Program 

Prezentacje wprowadzające:  prof. Tadeusz Markowski,  prof. Piotr Lorens

 

Posiedzenia Prezydium w 2020 r.

1. W dniu 23 stycznia 2020 r. (tj. czwartek) bezpośrednio po Posiedzeniu Plenarnym odbyło się Posiedzenie Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Tematem były sprawy bieżące i plan pracy na pierwszy kwartał 2020 r.  

2. W dniu 5 marca 2020 r. (tj. czwartek) odbyło się Posiedzenie Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PANPosiedzenie odbyło się w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Twarda 51/55 (sala seminaryjna na parterze). Program

 

3. W dniu 21 kwietnia 2020 r. (tj. wtorek) odbyło się Posiedzenie Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PANPosiedzenie odbyło się w w trybie zdalnym. Tematem posiedzenia było funkcjonoanie Komiteteu w czasie pandemii i sprawy bieżące.

 

4. W dniu 16 czerwca 2020 r. (tj. wtorek) odbyło się Posiedzenie Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PANPosiedzenie odbyło się w w trybie zdalnym i dotyczyło spraw bieżących jak i planów na drugie półrocze 2020 roku. Program posiedzenia

 

5. W dniu 29 września 2020 r. (tj. wtorek) odbyło się Posiedzenie Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.    Program posiedzenia 

Posiedzenia Zespołów Zadaniowych w 2020 r. 


 1.W dniu 9 stycznia (tj. czwaretk) 2020 r. w Pałacu Kultury i Nauki (ul. Plac Defilad 1, Warszawa) w sali numer 2604 (XXVI piętro PKiN) odbyło się Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy KPZK PAN. Tematem posiedzenia był Model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategiach rozwoju w różnych skalach geograficznych.  Program

2. W dniu 30 stycznia 2020 r. (tj. czwartek) odbyło się Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. Posiedzenie odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki (ul. Plac Defilad 1, Warszawa) w sali numer 2604 (XXVI piętro PKiN). Tematem posiedzenia była Dojrzałość marketingu terytorialnego jednostek samorządu w Polsce. Program

3. W dniu 3 marca 2020 r. (tj. wtorek) odbyło się Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych  Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PANPosiedzenie odbyło się w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ul. Twarda 51/55 (sala seminaryjna na parterze).  Temat posiedzenia: opracowania stanowiska w sprawie przebiegu nowych odcinków linii kolejowych i dróg związanych z CPK.  Program

4. W dniu 25 czerwca  2020 r. (tj. czwartek) o 12.15 odbyło się Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. Posiedzenie odbędzie w trybie zdalnym (szczegóły w programie).  Tematy poruszane na posiedzeniu  (wyjątkowo będą to dwa uzupełniające się tematy): Jakość przestrzeni publicznej oraz Ekonomia miejskich dóbr wspólnych. Program  

5. W dniu 23 września (tj. środa) odbyło się  piąte w kadencji posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych.  Temat posiedzenia: Małe miasta w procesach rozwoju obszarów metropolitalnych i funkcjonalnych. Program

 

 

 

 

 

 

 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

W ramach KPZK PAN działały w 2014 Zespoły problemowe:

a/ Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy, przewodniczący prof. dr hab. Jacek Szlachta. Udział 18 członków.

b/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych, przewodniczący dr hab. Piotr Lorens prof. PG. Udział 23 członków.

c/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Wiejskich, przewodnicząca dr hab. Wioletta Kamińska prof. UJK. Udział 16 członków.

d/ Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarka Przestrzenna, przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. Udział 22 członków.

e/ Zespół Problemowy ds. Zrównoważonego Rozwoju, przewodniczący dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG. Udział 19 członków.

Zakres działania Komitetu. Do zadań Komitetu należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim i krajowym.

Komitet koordynuje współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Nauk Regionalnych (European Regional Science Association – ERSA) – prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

 

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i składa się z dwóch części: I) ogólnej charakterystyki działalności Komitetu; II) charakterystyki prac i osiągnięć Komitetu w okresie ostatnich pięciu lat jego funkcjonowania (2008-2012).