Posiedzenia Plenarne w 2019 r.

1. W dniu 1 marca 2019 r. (tj. piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w Sali lustrzanej, odbyło się  Posiedzenie Plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN podsumowujące kadencję 2015-2018 oraz rozpoczynające kadencję 2019-2022 (pierwsze posiedzenie w kadencji). W czasie posiedzenia wręczone zostały nominacje  na Członków Komitetu, nominacja dla Przewodniczącego Komitetu oraz odbyły sie wybory Wiceprzewodniczących, Sekretarza naukowego i Członków Prezydium KPZK PAN.

 

2. W dniu 6 czerwca 2019 r. (tj. czwartek) w Pałacu Staszica,  (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali Okrągłego Stołu, odbyło się  Posiedzenie Plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Program

 

 

 

 

Posiedzenia Prezydium w 2019 r.

1. W dniu 20 marca 2019 r. (tj. środa) w PKiN  w sali 2513, odbyło się  pierwsze w kadencji 2019-2022 Posiedzenie Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.  Tematem posiedzenia było: ustalenie Planu pracy na kadencję, przygotowanie Regulaminu działania Komitetu, powołanie Zespołów zadaniowych i ich Przewodniczących.

 

2. W dniu 17 kwietnia 2019 r. (tj. środa) w IGiPZ PAN (ul. Twarda 51/55), odbyło się Posiedzenie Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.  Tematem posiedzenia było: powołanie zespołów zadaniowych Komitetu, uzgodnienie Stanowiska KPZK PAN w sprawie Zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i zmianie innych ustaw oraz sprawy bieżące.

 

3. W dniu 6 czerwca 2019 r. (tj. czwartek) w Pałacu Staszica,  (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali Okrągłego Stołu, odbyło się  (po godz. 15.00) Posiedzenie Prezydium  Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Tematem posiedzenia były: sprawy bieżące i plan pracy na drugie półrocze 2019 r.

 

4. W dniu 24 września (tj. wtorek) odbyło się Posiedzenie Prezydium KPZK PAN. Posiedzenie odbyło się w Sopocie, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 119/121, w sali 202 C, w drugim dniu konferencji Kształtowanie zagospodarowania przestrzeni morskiej i nadbrzeżnej.  Tematem posiedzenia były: sprawy bieżące, informacje nt. planowanych posiedzeń zespołów i posiedzeń plenarnych (IV kwartał 2019 i I kwartał 2020), uzupełnienie do planu pracy Komitetu na kadencję 2019-2022, wnioski DUN na rok 2020 oraz sprawy wydawnicze.

 

 

Posiedzenia Zespołów Zadaniowych w 2019 r. 


 1. W dniu 27 czerwca 2019 r. (tj. czwartek) w Pałacu Kultury i Nauki  (Plac Defilad 1, Warszawa) w sali 2513 odbyło się  pierwsze w tej kadencji posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. Tematem posiedzenia była: Gotowość urzędów miejskich w Polsce do wdrażania koncepcji smart city. Program

 

2.W dniu 10 lipca 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki (ul. Plac Defilad 1, Warszawa) w sali numer 2604 (XXVI piętro PKiN) odbyło się Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych KPZK PAN. Program

 

3.W dniu 10 lipca 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki (ul. Plac Defilad 1, Warszawa) w sali numer 2604 (XXVI piętro PKiN) odbyło się Posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy KPZK PAN. Tematem posiedzenia była dyskusja nad koncepcją modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa w zintegrowanych strategiach regionalnych i lokalnych. Program

 

4.  W dniu 27 września 2019 r. (tj. piątek) w Pałacu Kultury i Nauki  (Plac Defilad 1, Warszawa) w sali 2604 odbyło się  pierwsze w tej kadencji posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Obszarów wiejskichProgram

 

5. W dniu 2 października 2019 r. ( tj. środa) w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na ul Twardej 55, w sali na parterze, odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy.   Tematem posiedzenia była nowelizacja Agendy Terytorialnej UE 2020. Program

 

6. W dniu  28 października 2019 r. (tj. poniedziałek) w Pałacu Kultury i Nauki (ul. Plac Defilad 1, Warszawa) w sali numer 2604 (XXVI piętro PKiN) odbędzie się posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych. Posiedzenie będzie dotyczyło tematu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i rozpocznie się o godzinie 11.30  (przewidujemy, że potrwa do 14.00). Program

 

7. W dniu 7 listopada br. (tj. czwartek) odbyło się posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN. Posiedzenie odbyło się w sali numer 151, Budynek Główny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162 (budynek przy stacji metra Pole Mokotowskie). Temat posiedzenia: Ewaluacja programów rewitalizacji w Polsce. Początek spotkania o 11.30 – przewidywane zakończenie o 15.00. Program

 

8. W dniu 15 listopada 2019 r. (tj. piątek) w Pałacu Kultury i Nauki (ul. Plac Defilad 1, Warszawa) w sali numer 2604 (XXVI piętro PKiN) odbedzie się posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych KPZK PAN. Posiedzenie będzie dotyczyło tematu budowy nowych międzykontynentalnych portów lotniczych, w tym prac nad realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego (komponent lotniczy oraz kolejowy).  Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11.30 i przewidujemy, że potrwa do 15.00. Program

 

 

 

 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

W ramach KPZK PAN działały w 2014 Zespoły problemowe:

a/ Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy, przewodniczący prof. dr hab. Jacek Szlachta. Udział 18 członków.

b/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych, przewodniczący dr hab. Piotr Lorens prof. PG. Udział 23 członków.

c/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Wiejskich, przewodnicząca dr hab. Wioletta Kamińska prof. UJK. Udział 16 członków.

d/ Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarka Przestrzenna, przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. Udział 22 członków.

e/ Zespół Problemowy ds. Zrównoważonego Rozwoju, przewodniczący dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG. Udział 19 członków.

Zakres działania Komitetu. Do zadań Komitetu należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim i krajowym.

Komitet koordynuje współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Nauk Regionalnych (European Regional Science Association – ERSA) – prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

 

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i składa się z dwóch części: I) ogólnej charakterystyki działalności Komitetu; II) charakterystyki prac i osiągnięć Komitetu w okresie ostatnich pięciu lat jego funkcjonowania (2008-2012).