Posiedzenia Plenarne w 2018 r.

1. W dniu 11 stycznia 2018 r. (tj. czwartek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w Sali lustrzanej, odbyło się Otwarte Posiedzenie Plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. W czasie posiedzenia posiedzenia odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. prof. Jerzego Regulskiego. Program

 

 

 

 

Posiedzenia Prezydium w 2018 r.

1.  W dniu 11 stycznia 2018 r. (tj. czwartek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w Sali lustrzanej, o godzinieinie 16.00 odbyło się pierwsze w tym roku  Posiedzenie Prezydium  Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Tematem posiedzenia były sprawy bieżące oraz plan pracy na rok 2018.

 

 

Posiedzenia z MR, GUS, TUP w 2018 r


 

 

Posiedzenia Zespołów Zadaniowych KPZK PAN w 2018 r.

 

 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

W ramach KPZK PAN działały w 2014 Zespoły problemowe:

a/ Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy, przewodniczący prof. dr hab. Jacek Szlachta. Udział 18 członków.

b/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych, przewodniczący dr hab. Piotr Lorens prof. PG. Udział 23 członków.

c/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Wiejskich, przewodnicząca dr hab. Wioletta Kamińska prof. UJK. Udział 16 członków.

d/ Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarka Przestrzenna, przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. Udział 22 członków.

e/ Zespół Problemowy ds. Zrównoważonego Rozwoju, przewodniczący dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG. Udział 19 członków.

Zakres działania Komitetu. Do zadań Komitetu należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim i krajowym.

Komitet koordynuje współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Nauk Regionalnych (European Regional Science Association – ERSA) – prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

 

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i składa się z dwóch części: I) ogólnej charakterystyki działalności Komitetu; II) charakterystyki prac i osiągnięć Komitetu w okresie ostatnich pięciu lat jego funkcjonowania (2008-2012).