Posiedzenia Plenarne w 2018 r.

1. W dniu 11 stycznia 2018 r. (tj. czwartek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w Sali lustrzanej, odbyło się Otwarte Posiedzenie Plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. W czasie posiedzenia posiedzenia odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. prof. Jerzego Regulskiego. Program

 

 2. W dniu 3 grudnia  2018 r. (tj. poniedziałek) odbyło się Posiedzenie Plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.  Posiedzenie odbyło się w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, sala seminaryjna na VI piętrze.   Program 

 

 

 

Posiedzenia Prezydium w 2018 r.

1.  W dniu 11 stycznia 2018 r. (tj. czwartek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w Sali lustrzanej, o godzinieinie 16.00 odbyło się pierwsze w tym roku  Posiedzenie Prezydium  Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Tematem posiedzenia były sprawy bieżące oraz plan pracy na rok 2018.

 

2. W dniu 5 marca 2018 r. (tj. poniedziałek) w Pałacu Kultury i Nauki odbyło sie posiedzenie Prezydium KPZK PAN. Tematy posiedzenia: stan przygotowań do Konferencji Jubileuszowej, stan zaawansowania prac nad Publikacjami Jubileuszowymi, plany współpracy na rok 2018  z Partnerami KPZK, sprawy bieżące.

 

3.W dniu 9 kwietnia  2018 r. (tj. poniedziałek) odbyło się Posiedzeniu Prezydium. Posiedzenie odbyło się w sali 2604 w PKiN. Tematy posiedzenia: stan przygotowań do Konferencji Jubileuszowej, stan zaawansowania prac nad Publikacjami Jubileuszowymi, plany współpracy na rok 2018  z GUS - uszczegółowienie.

 

4. W dniu 27 wrzesnia  2018 r. (tj. czwartek) odbyło się Posiedzeniu Prezydium. Posiedzenie odbyło się w sali 2308 w PKiN. Tematy posiedzenia: sprawy bieżące, sprawy wydawnictw, plan pracy na ostatnie miesiące kadencji.

 

5. W dniu 3 grudnia  2018 r. (tj. poniedziałek) odbyło się Posiedzenie Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PANTematem posiedzenia były sprawy bieżące oraz sprawy dotyczące podsumowania prac w 2018 roku. 

 

Posiedzenia Zespołów Zadaniowych KPZK PAN w 2018 r.

 

1. Dnia 22 marca br. (tj. czwartek) o godz. 11.30 w sali 2604, Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. Temat posiedzenia: Demograficzne i osadnicze wyzwania rozwoju polskich miast i obszarów metropolitalnych. Program

2. Dnia 24 maja br (tj. czwartek) o godz. 11.30 w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. Temat posiedzenia:  Wymiary "smart city" - teoria i praktyka. Program 

 3. Dnia 27 września br (tj. czwartek) o godz. 11.30 w sali 2513 Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. Temat posiedzenia:  Gniazda przedsiębiorczości w rozowju polskiego miasta krawedziowego. Program

4. Dnia 6 grudnia br (tj. czwartek) o godz. 11.30 w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. Temat posiedzenia: Związki morfologii struktury przestrzennej z kondycją budżetową gminy  Program

 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

W ramach KPZK PAN działały w 2014 Zespoły problemowe:

a/ Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy, przewodniczący prof. dr hab. Jacek Szlachta. Udział 18 członków.

b/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych, przewodniczący dr hab. Piotr Lorens prof. PG. Udział 23 członków.

c/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Wiejskich, przewodnicząca dr hab. Wioletta Kamińska prof. UJK. Udział 16 członków.

d/ Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarka Przestrzenna, przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. Udział 22 członków.

e/ Zespół Problemowy ds. Zrównoważonego Rozwoju, przewodniczący dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG. Udział 19 członków.

Zakres działania Komitetu. Do zadań Komitetu należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim i krajowym.

Komitet koordynuje współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Nauk Regionalnych (European Regional Science Association – ERSA) – prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

 

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i składa się z dwóch części: I) ogólnej charakterystyki działalności Komitetu; II) charakterystyki prac i osiągnięć Komitetu w okresie ostatnich pięciu lat jego funkcjonowania (2008-2012).