Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zorganizował  dwudniową konferencję połączoną z warsztatem nt. Wdrażanie ustawy krajobrazowej w praktyce.

Adresatami naszej konferencji były służby planowania publicznego, pracownicy naukowi oraz środowiska zawodowe zainteresowane sprawami ochrony i kształtowania krajobrazu.  Konferencjaodbyła się  w dniach 3-4 listopada 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w sali kinowej.

 

 Program konferencji

 

Dzień 1:

Prezentacja_J_Przekopiak

Prezentacja_Min_Dziekonski

Prezentacja_Min_Otawski

Prezentacja_prof_Markowski

Prezentacja_T_Tymosiewicz

Prezntacja_Z_Myczkowski

Prezentacja_R_Giedych

Warsztaty_wprowadzenie_R_Giedych

 

Dzień 2:

Prezentacja_A.A.TOMCZAK

Prezentacja_E_Paturalska

Prezentacja_H_Andrzejewski

Prezentacja_J_Solon

Prezentacja_M_Nowak

Wprowadzenie_warsztat_M_Borsa

Prezentacja_M_Bryl