Trzecia edycja

KONKURSU POD PATRONATEM KPZK PAN
na najlepszą pracę doktorską
z zakresu gospodarowania przestrzenią

 

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione w jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace doktorskie przygotowane w formie zwartej monografii naukowej.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

  • ogłoszenie Konkursu: do 15 lutego;
  • nadsyłanie prac: do 30 kwietnia;
  • ogłoszenie wyników Konkursu: do 30 września.
  • Zgodnie z Regulaminem Konkursu pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią (§ 3 pkt. 4 Harmonogram Konkursu) termin ogłoszenia wyników konkursu został wydłużony do dnia 7 października 2022 r.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPZK PAN.

 

O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie Konkursu.

Regulamin Konkursu wersja pdf

Regulamin Konkursu wersja word

 .......................................................................................................................................................

Prace w wersji elektronicznej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesyłać na adres:

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,

Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, p. 2308,

00-901 Warszawa

 

UWAGA: wysyłając dokumenty firmą kurierską należy je dostarczyć na Dziennik Podawczy PAN

(mieści się na 21. piętrze PKiN) – czynny w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 

 ..............................................................................................................................................................

 

Regulamin prac Kapituły Konkursu

 

Skład Kapituły Konkursu:

prof. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN, Przewodniczący Kapituły Konkursu

 

Członkowie Kapituły (kolejność alfabetyczna):

prof. Wioletta Kamińska,

dr Paulina Legutko-Kobus, sekretarz Kapituły Konkursu,

Prof. Piotr Lorens,

dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ,Wiceprzewodnicząca Kapituły Konkursu

prof. Aleksander Noworól.