L.p.

Imię i nazwisko

stopień naukowy

Specjalność naukowa

Miejsce pracy

1.

Paweł Churski

Prof. dr hab.

Geografia Społeczno-Ekonomiczna,

Gospodarka Przestrzenna,

Rozwój i Polityka Regionalna

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2.

Bożena Degórska

Dr hab.

Gospodarka Przestrzenna,

Geografia Kompleksowa

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

3.

Bolesław Domański

Prof. dr hab.

Geografia,

Geografia Społeczno-Ekonomiczna

Uniwersytet Jagielloński

4.

Ryszard Domański

Prof. dr hab.

czł.rzecz. PAN

Honorowy Przewodniczący

Ekonomika Przestrzenna i Środowiskowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

5.

Marek Dutkowski

prof. dr hab.

Geografia ekonomiczna

Uniwersytet Szczeciński

6.

Wojciech Dziemianowicz

Dr hab., prof UW

Polityka regionalna i lokalna

Uniwersytet Warszawski

7.

Wanda Gaczek

Prof. dr hab.

Polityka przestrzenna,

Ekonomika miast i regionów

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

8.

Krystian Heffner

Prof. dr hab.

Ekonomia, Geografia

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

9.

Andrzej Hopfer

Prof. dr hab.

czł. koresp. PAN

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami

10.

Ryszard Janikowski

Prof. dr hab.

Teoria Rozwoju Zrównoważonego,

Zarządzanie Środowiskowe

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

11.

Michał Jasiulewicz

Dr hab. prof. PK

Ekonomia, Geografia

Politechnika Koszalińska

12.

Wioletta Kamińska

Dr. hab. Prof. UJK

Gospodarka Przestrzenna, Geografia

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 

13.

Mariusz Kistowski

Dr hab. prof. UG

Geoekologia, Przyrodnicze Podstawy Planowania

Przestrzennego

Uniwersytet Gdański

14.

Piotr Korcelli

Prof. dr hab

czł. koresp. PAN

Geografia Społeczno-Ekonomiczna

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

15.

Stanisław Korenik

Prof. Dr hab.

Ekonomia, Regionalistyka

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

16.

Marek Kozak

Prof. Dr hab.

Nauki społeczne

Uniwersytet Warszawski

17.

Tadeusz Kudłacz

Prof. dr hab.

Ekonomia

Gospodarka regionalna

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

18.

Florian Kuźnik 

Prof. dr hab. 

Organizacja, Zarządzanie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

19.

dr hab. Ewa Łaźniewska

prof. nadzw. UEP

Gospodarka regionalna, Innowacje, smart city

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

20.

Andrzej Miszczuk

Prof. dr hab.

Geografia Społeczno-Ekonomiczna,

Polityka Regionalna Samorządów Terytorialnych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

21.

Bogdan Ney

Prof. dr hab

czł. rzecz. PAN

Geodezja

Gospodarka przestrzenna

Instytut Geodezji i Kartografii

22.

Ewa Pancer-Cybulska

Dr hab.

Polityka Ekonomiczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

23.

Feliks Pankau 

Dr inż arch. 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Politechnika Gdańska

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

24.

Dominika Rogalińska

Mgr

Polityka regionalna

Ekonomia

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

25.

Janusz Słodczyk

Prof. dr hab.

Geografia

Uniwersytet Opolski

26.

Grzegorz Ślusarz

Dr hab. prof. UR

Ekonomia

Uniwersytet Rzeszowski

27.

Jacek Zaucha 

prof. Dr hab. 

Ekonomia

Gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Gdański

28.

Zbigniew Zioło 

Prof. dr hab. 

Ekonomia

Geografia

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

29.

Piotr Żuber 

Dr 

Planowanie przestrzenne

Ministerstwo Rozwoju

30.

Maciej Żurkowski

Prof. dr hab. 

czł.rzecz. PAN

Stacja Badawcza PAN Ruciane-Nida