Members of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences

 

Prof. dr hab. Marek BRYX, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab.  Paweł Churski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Konrad CZAPIEWSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa

Dr hab., prof. IGiPZ PAN Bożena DEGÓRSKA, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI,  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab., prof. UE Adam DROBNIAK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Dominik DRZAZGA, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Marek DUTKOWSKI, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab., prof. UW Wojciech DZIEMIANOWICZ, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Wanda GACZEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Krystian HEFFNER, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Tomasz KACZMAREK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Wioletta KAMIŃSKA, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Andrzej KLASIK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Adam KOWALEWSKI, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej / Towarzystwo Urbanistów Polskich

Prof. dr hab. Tadeusz KUDŁACZ, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Paulina LEGUTKO-KOBUS, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr LORENS, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Tadeusz MARSZAŁ, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Andrzej MISZCZUK, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Dr hab., porf. ZUT Maciej NOWAK, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab., prof. UŁ Aleksandra NOWAKOWSKA, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander NOWORÓL, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Mgr Dominika ROGALIŃSKA, Główny Urząd Statystyczny

Prof. dr hab. Iwona SAGAN, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Janusz SŁODCZYK, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Jacek SZLACHTA, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab.  Barbara SZULCZEWSKA, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Prof. dr hab.  Przemysław ŚLESZYŃSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Janusz ZALESKI, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB / Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab.  Jacek ZAUCHA, Uniwersytet Gdański / Instytut Morski w Gdańsku

Dr Piotr ŻUBER, Uniwersytet Warszawski