Konferencje współorganizowane i pod patronatem KPZK PAN 

 

2021

Konferencja współorganizowana: Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych (POLREG), 21-23.11. 2021 r.,  Zabrze. Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i KPZK PAN (formuła stacjonarna).

Patronat nad konferencjami:

 • Konferencja naukowa pt. Wieś i rolnictwo - razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa - zintegrowane planowanie rozwoju, 14-15.04.2021 r., Poznań: Organizatorzy: Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zespół Zadaniowy ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN (formuła on-line)
 • Konferencji naukowa pt. Teraźniejszość a wyzwania przyszłości geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, 19-20.04. 2021, Poznań. Organizator: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM (formuła on-line).
 • X Ogólnopolskiej Konferencja Naukowa Młodych Badaczy pt. Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, 22-24. X. 2021 r., Kraków. Organizator: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (formuła stacjonarna).
 • edycja konferencji Miasta XXI wieku, pt. W poszukiwaniu optymalnego modelu miasta, 7-9.11. 2021 r.,  Opole. Organizator: Katedra Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego, Uniwersytet Opolski,  współorganizator –The European Regional Science Association Polish Section (ERSA Sekcja Polska)  (formuła stacjonarna).
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Turystyka na Obszarach Cennych Przyrodniczo” pt. Obszary przyrodniczo cenne – nowe wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze, 16-18. 11. 2021 r. Organizator: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Instytut Kronenberga. (formuła hybrydowa).
 • V Colloquium Przyszłość śląskich miast. Miasta w procesie przemian. W kierunku nowego stylu zarządzania miejskiego. 11.2021. Biblioteka Śląska w Katowicach. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, miasto Katowice (formuła stacjonarna).
 • 37 międzynarodowa konferencja naukowa nt. Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług, organizowanej w dniach 6-7.12. 2021 r. w Krakowie. Organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (formuła hybrydowa).

 

2020:

Planowana do współorganizacji konferencja POLREG I - została przeniesiona na rok 2021 ze  względu na brak możliwości zorganizowania jej  w trybie stacjonarnym.

Patronat nad konferencjami:

 • Międzynarodowa Konferencja pt. Problemy i wyzwania geografii komunikacji, 7-8.05. 2020 r. w Krakowie. Organizator: UJ w Krakowie (formuła hybrydowa).
 • Konferencja naukowa pt. Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi, 2-3.04. 2020 r. w Poznaniu. Organizator: Koło Naukowe UAM (formuła on-line)
 • Konferencja naukowa Średnie Miasta – Wielkie Inwestycje, 30.09. – 1. 10. 2020 r. w Ełku. Organizator: Instytut Kronenberga (formuła hybrydowa). 
 • 36 międzynarodowa konferencja naukowa pt. Przemiany strukturalne przemysłu i usług, organizowanej w dniach 7-8.12. 2020 r. w Krakowie. Organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (formuła on-line).

 

2019:

Konferencje współorganizowane:

 • Ekonomiczny kontekst sprawiedliwości społecznej i środowiskowej, 23-24 maja 2019 r., Łódź – konferencja międzynarodowa
 • Kształtowanie zagospodarowania przestrzeni morskiej i nadbrzeżnej, 23-24 września 2019 r, Sopot – konferencja międzynarodowa
 • Małe Miasta. Przestrzeń – Społeczeństwo – Gospodarka. Polityka i rozwój lokalny, 24-25.10.2019 r., 26.10.2019 (wyjazd studyjny), Uniejów – konferencja ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych

Patronat nad konferencjami:

 • III Colloquium nt. Przyszłość śląskich miast   nt. Budowanie atrakcyjności przestrzeni miejskich, 27.02.2019. Biblioteka Śląska w Katowicach. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, miasto Katowice.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy przemian społeczno-gospodarczych i kulturowych układów przestrzennych, 22.06.2019, Jasło. Organizator: Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
 • Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta. Zintegrowane planowanie rozwoju, 09. 2019, Katowice. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, miasto Katowice.
 • II edycja konferencji Smart City Summit Miasta szczęśliwe, 3-4. 10.2019, Białystok, Organizator: Fundacja Resursa Podlaska, Miasto Białystok.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Turystyka na Obszarach Cennych Przyrodniczo” Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska naturalnego, 17-18. 10.2019, Hajnówka. Organizator: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Instytut Kronenberga.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nieruchomość w przestrzeni 5, 17-18.10. 2019, Kalisz. Organizator: WSZ w Kaliszu.
 • XXII Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów, konferencja ogólnopolska, 21-2.11. 2019, Ustroń. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Konferencja Popularno-Naukowa pn. Marka terytorialna – jak ją kreować, wzmacniać i promować z korzyścią dla gospodarki turystycznej?, 29-30.11. 2019, Kielce. Główny Organizator ROT woj. świętokrzyskiego.
 • 35 międzynarodowa konferencja naukowa pt. Funkcje przemysłu i usług w rozwoju społeczno-ekonomicznym układów przestrzennych, 2-3.12.2019, Kraków. Organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.