Konferencje współorganizowane i pod patronatem KPZK PAN 

 

2023:

Konferencja organizowana przez Komitet:  Obszary wiejskie: przemiany – procesy – wyzwania rozwojowe – Konferencja dedykowana pamięci dr hab. prof. IGiPZ PAN Konrada Czapiewskiego,  21-22 listopada 2023, Pałac Staszica, Warszawa.

Konferencje współorganizowane przez Komitet:

 • Sesja podczas konferencji Geographic Science And Education: Prospects And Innovations, 19 pazdziernika 2023, on-line. 
 • Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych (POLREG) III edycja Przestrzeń i regiony w nowoczesnej gospodarce, 22-24 października 2023, Wrocław.

Patronat nad konferencjami naukowymi:

 • Dni Planisty: Miasta Odporne, 13-14 kwietnia 2023.
 • Seminarium Polskiego Towarzystwa Statystycznego (o. w Warszawie), Czy przewidywanie przyszłości ma dzisiaj sens?,  31 maja 2023
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Centrality in the Age of Dispersion,  28-29 września 2023
 • VII Colloquium Przyszłość śląskich miast, Miasto Nowej Generacji – Miasto Nowych Pokoleń, 18 października 2023
 • XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii,  20-22 października 2023
 • XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Małe Miasta – Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka,  26-27 października 2023
 • Międzynarodowa Konferencja Przekształcanie miast – Kształtowanie polityk rozwojowych,   6-7 listopada 2023

2022:

Konferencja organizowana przez Komitet: Aktualne i nowe wyzwania strategiczne zagospodarowania przestrzennego Polski, 13-14 września 2022 r. Jabłonna, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie (formuła stacjonarna).

Konferencja współorganizowana: Druga Ogólnopolska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych (POLREG 2022) pt. „Terytorium: Przemiany – Dylematy – Wyzwania”, 23-25 października 2022 r., Łódź, Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki i KPZK PAN (formuła stacjonarna).

Patronat nad konferencjami:

 • Dni Planisty: Strategie - plany - analizy, 7-8 kwietnia 2022 r., Poznań, Organizator: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
 • Konferencja ogólnopolska: pt. Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju. Teoria i polityka zrównoważonego rozwoju a Europejski Zielony Ład, 23-24 czerwca 2022 r., Białystok, Organizator: Uniwersytet w Białymstoku (formuła stacjonarna).
 • XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, pn. Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, 21-23 października 2022 r., Kraków. Organizator: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (formuła stacjonarna).
 • Konferencja międzynarodowa: 8th Central European Conference in Regional Science (CERS) – Resilience of cities and regions in an uncertain time, 21-23 listopada 2022 r. Organizatorzy: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz European Regional Science Association – Sekcja Polska przy współudziale Hungarian Regional Science Association i Slovak Section of ERSA (formuła hybrydowa).
 • VI Colloquium Przyszłość śląskich miast. Miasta kreujące się. Od kreatywnego myślenia do sprawnego wdrażania, 16 listopada 2022 r., Biblioteka Śląska, Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, miasto Katowice (formuła stacjonarna).
 • VIII Konferencja Naukowa z cyklu „Turystyka na Obszarach Cennych Przyrodniczo” pt. Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań, 28-30 listopada 2022 r., Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, Białystok, Organizatorzy: Instytutu Nauk Leśnych WBiNŚ Politechniki Białostockiej i Instytutu Kronenberga Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych (formuła hybrydowa).
 • Międzynarodowa Konferencja nt. Elastyczne planowanie, 1-2 grudnia 2022 r., Gdańsk, Organizatorzy: Miasto Gdańsk, Uczelnie Fahrenheita (z udziałem Politechniki Gdańskiej) oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich (formuła stacjonarna).

2021:

Konferencja współorganizowana: Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych (POLREG), 21-23.11. 2021 r.,  Zabrze. Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i KPZK PAN (formuła stacjonarna).

Patronat nad konferencjami:

 • Konferencja naukowa pt. Wieś i rolnictwo - razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa - zintegrowane planowanie rozwoju, 14-15.04.2021 r., Poznań: Organizatorzy: Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zespół Zadaniowy ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN (formuła on-line)
 • Konferencji naukowa pt. Teraźniejszość a wyzwania przyszłości geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, 19-20.04. 2021, Poznań. Organizator: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM (formuła on-line).
 • X Ogólnopolskiej Konferencja Naukowa Młodych Badaczy pt. Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, 22-24. X. 2021 r., Kraków. Organizator: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (formuła stacjonarna).
 • edycja konferencji Miasta XXI wieku, pt. W poszukiwaniu optymalnego modelu miasta, 7-9.11. 2021 r.,  Opole. Organizator: Katedra Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego, Uniwersytet Opolski,  współorganizator –The European Regional Science Association Polish Section (ERSA Sekcja Polska)  (formuła stacjonarna).
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Turystyka na Obszarach Cennych Przyrodniczo” pt. Obszary przyrodniczo cenne – nowe wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze, 16-18. 11. 2021 r. Organizator: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Instytut Kronenberga. (formuła hybrydowa).
 • V Colloquium Przyszłość śląskich miast. Miasta w procesie przemian. W kierunku nowego stylu zarządzania miejskiego. 11.2021. Biblioteka Śląska w Katowicach. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, miasto Katowice (formuła stacjonarna).
 • 37 międzynarodowa konferencja naukowa nt. Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług, organizowanej w dniach 6-7.12. 2021 r. w Krakowie. Organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (formuła hybrydowa).

2020:

Planowana do współorganizacji konferencja POLREG I - została przeniesiona na rok 2021 ze  względu na brak możliwości zorganizowania jej  w trybie stacjonarnym.

Patronat nad konferencjami:

 • Międzynarodowa Konferencja pt. Problemy i wyzwania geografii komunikacji, 7-8.05. 2020 r. w Krakowie. Organizator: UJ w Krakowie (formuła hybrydowa).
 • Konferencja naukowa pt. Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi, 2-3.04. 2020 r. w Poznaniu. Organizator: Koło Naukowe UAM (formuła on-line)
 • Konferencja naukowa Średnie Miasta – Wielkie Inwestycje, 30.09. – 1. 10. 2020 r. w Ełku. Organizator: Instytut Kronenberga (formuła hybrydowa). 
 • 36 międzynarodowa konferencja naukowa pt. Przemiany strukturalne przemysłu i usług, organizowanej w dniach 7-8.12. 2020 r. w Krakowie. Organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (formuła on-line).

2019:

Konferencje współorganizowane:

 • Ekonomiczny kontekst sprawiedliwości społecznej i środowiskowej, 23-24 maja 2019 r., Łódź – konferencja międzynarodowa
 • Kształtowanie zagospodarowania przestrzeni morskiej i nadbrzeżnej, 23-24 września 2019 r, Sopot – konferencja międzynarodowa
 • Małe Miasta. Przestrzeń – Społeczeństwo – Gospodarka. Polityka i rozwój lokalny, 24-25.10.2019 r., 26.10.2019 (wyjazd studyjny), Uniejów – konferencja ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych

Patronat nad konferencjami:

 • III Colloquium nt. Przyszłość śląskich miast   nt. Budowanie atrakcyjności przestrzeni miejskich, 27.02.2019. Biblioteka Śląska w Katowicach. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, miasto Katowice.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Problemy przemian społeczno-gospodarczych i kulturowych układów przestrzennych, 22.06.2019, Jasło. Organizator: Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
 • Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta. Zintegrowane planowanie rozwoju, 09. 2019, Katowice. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, miasto Katowice.
 • II edycja konferencji Smart City Summit Miasta szczęśliwe, 3-4. 10.2019, Białystok, Organizator: Fundacja Resursa Podlaska, Miasto Białystok.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Turystyka na Obszarach Cennych Przyrodniczo” Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska naturalnego, 17-18. 10.2019, Hajnówka. Organizator: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Instytut Kronenberga.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nieruchomość w przestrzeni 5, 17-18.10. 2019, Kalisz. Organizator: WSZ w Kaliszu.
 • XXII Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów, konferencja ogólnopolska, 21-2.11. 2019, Ustroń. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Konferencja Popularno-Naukowa pn. Marka terytorialna – jak ją kreować, wzmacniać i promować z korzyścią dla gospodarki turystycznej?, 29-30.11. 2019, Kielce. Główny Organizator ROT woj. świętokrzyskiego.
 • 35 międzynarodowa konferencja naukowa pt. Funkcje przemysłu i usług w rozwoju społeczno-ekonomicznym układów przestrzennych, 2-3.12.2019, Kraków. Organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.