Studia Regionalia

ISSN 0860-3375

 

Publikowane w czasopiśmie prace dotyczą zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni miast i regionów. Uwzględniają wymiar: ekonomiczny, społeczno-kulturowy, infrastrukturalno-techniczny, środowiskowy i polityczny.

Wiodącą tematyką czasopisma jest: ekonomia miejska i regionalna, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, polityka i zarządzanie procesami rozwoju w jednostkach terytorialnych, w tym procesami innowacyjnymi.

Od roku 2016 współwydawcą czasopisma jest ERSA Sekcja Polska. Ukazało się łącznie 52 numery czasopisma – od roku 2018 czasopismo nie jest wydawane

Strona Czasopisma w Czytelni Czasopism PAN

http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110267

Artykuły zamieszone w numerach wydawanych od 2012 r. są dostępne w wersji elektronicznej (pełne teksty)

 

2017

 • 49, 2017
 • 50, 2017
 • 51, 2017
 • 52, 2017

 

2016

 • 45 – The Socio-spatial Dimension of Quality of Life in the City, ed.  M. Mularska-Kucharek, K. Brzeziński, Warsaw 2016
 • 46, 2016
 • 47, 2016 
 • Vol 48, 2016

 

2015

 • 41/42 – Modern challenges of regional research – European, Natiolal, Regional and local perspective, ed. P. Churski, K. Kopczewska, Warsaw 2015
 • 43/44 – Integrated development and spatial management of urban areas. Polish experience, ed. A. Klasik, T. Kudłacz,  Warsaw 2015

 

2014

 • 39 - Rural Development and EU Cohesion Policy, W. Kamińska . K. Heffner (Eds.) Warszawa 2014
 • 40 - Multi-Dimensional Effectiveness of Regional Development Policy. Implementation: Evaluation Scheme for the Opole Voivodeship, K. Bedrunka and K. Malik (Eds.), Warszawa 2014

 

2013

 • 35 - Programming regional development in Poland. Theory and practice, T. Kudłacz, D. Woźniak (Eds.) Warszawa 2013.
 • 36 - Transformation Processes of Rural Areas, W. Kamińska (Ed.), Warszawa 2013
 • 37 - The impact of shopping malls on the outer metropolitan zones (The example of the silesian voivodeship), K. Heffner, M. Twardzik (Eds.), Warszawa 2013
 • 38 - Spatial Inegualitz and Cohesion, T. Marszał Ed., Warszawa 2013

 

2012

 • 33 - Territorial cohesion policy in Poland - issues in impact assessment. T. Markowski, M. Turała (Eds.) Warszawa 2012.
 • 34 - Urban Public Space - Economics and Management Perspectives, K. Heffner, A. Polko (Eds.) Warszawa 2012

 

Spis pozostałych numerów Studia Regionalia