Konferencja
"Europejski wymiar rozwoju i wzajemnej współpracy regionów Polski i Ukrainy"

Warszawa, 24-25 września 2024 r.

 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN wraz z Instytutem Geografii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zapraszają na konferencję naukową „Europejski wymiar rozwoju i wzajemnej współpracy regionów Polski i Ukrainy”, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2024 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Konferencja organizowana jest w oparciu o powołaną w 2022 r. „Ukraińsko-Polską Platformę Ekspertów ds. Rozwoju Przestrzennego”. Jej zasadniczym celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju przestrzennego w Polsce i Ukrainie oraz zapewnienie wsparcia badawczego i doradczego w tym zakresie w warunkach kształtowania ładu przestrzennego i praktyk zarządzania przestrzennego.

 

CELE I TEMATYKA KONFERENCJI

Agresja Rosji na Ukrainę w sposób zasadniczy wpływa na istniejące struktury przestrzenne poprzez okupację znacznej części terytorium Ukrainy, eksodus kilku milionów uchodźców wojennych, bezprecedensowe zniszczenia infrastruktury oraz przekierowanie szlaków transportowych. Jednocześnie rosyjska inwazja przyspieszyła proces integracji Ukrainy z Unią Europejską (UE) - w czerwcu 2022 r. uzyskała ona status kraju kandydującego do UE, zaś w grudniu 2023 r. rozpoczęte zostały negocjacje akcesyjne. Wydarzenia te wymuszają nie tylko konieczność dokonania redefinicji założeń polityki regionalnej i polityki przestrzennej Ukrainy, ale jednocześnie stawiają nowe wyzwania przed regionami Polski i Unii Europejskiej.

Konferencja poświęcona będzie tematyce wyzwań rozwojowych oraz doświadczeń i perspektyw współpracy polskich i ukraińskich regionów jako podstawy włączania Ukrainy w europejską przestrzeń przepływów, terytorialnych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także polsko-ukraińskiej współpracy terytorialnej w kontekście odbudowy kraju oraz procesów integracji europejskiej. Zasadniczym celem konferencji jest podjęcie dyskusji szerokiego grona specjalistów z Polski i Ukrainy na temat rozwoju terytorialnego i planowania przestrzennego jako podstaw polsko-ukraińskiej współpracy dwustronnej, powojennej odbudowy Ukrainy oraz jej przyszłej akcesji do Unii Europejskiej.

Tematyka konferencji w sposób szczególny dotyczyć będzie następujących zagadnień:

  • Wymiar przestrzenny społecznych i gospodarczych skutków inwazji Rosji na Ukrainę
  • Wyzwania polityki regionalnej i polityki przestrzennej w Polsce i Ukrainie w kontekście terytorialnych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz procesu integracji Ukrainy z Unia Europejską
  • Rozwój infrastruktury transportowej oraz jej rola w kształtowaniu polsko-ukraińskich powiązań transgranicznych oraz powiązań o charakterze globalnym i europejskim
  • Zarządzanie i ochrona transgranicznych zasobów środowiska naturalnego
  • Skutki wojny dla systemu osadniczego Ukrainy i Polski
  • Zrównoważony rozwój oraz odbudowa i rekonstrukcja miast Ukrainy w kontekście zniszczeń wojennych
  • Mobilność ludności Ukrainy oraz jej społeczno-ekonomiczne konsekwencje w ujęciu przestrzennym
  • Wyzwania polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej oraz integracji terytorialnej w kontekście zmieniających się uwarunkowań

Podejmowana problematyka jest niezwykle istotna ze względu na skalę wyzwań związanych z odbudową oraz integracją Ukrainy z przestrzenią Polski i Unii Europejskiej, a także rolę, jaką w tych procesach powinni odgrywać specjaliści z zakresu rozwoju regionalnego i gospodarki przestrzennej. Poprzez zapewnienie możliwości bezpośredniej dyskusji w gronie ekspertów z Polski i Ukrainy wydarzenie powinno przyczynić się do zacieśnienia współpracy dwustronnej oraz integracji i upowszechnienia wiedzy na temat wyzwań rozwojowych oraz doświadczeń i perspektyw współpracy polskich i ukraińskich regionów z punktu widzenia polityki regionalnej i przestrzennego zagospodarowania.

 

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 24 oraz 25 września 2024 r. w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w Warszawie. Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i zwrotów kosztów podróży.

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa 26 lipca 2024 r. Prosimy o dokonanie zgłoszenia przez wypełnienie formularza on-line dostępnego pod adresem: https://forms.gle/sqhNyWFHNf6F4FGe9

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu zostanie przekazana w terminie do 22 sierpnia 2024 r.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki (przewodniczący), prof. Eugenia Maruniak, mgr Barbara Szejgiec-Kolenda, dr Andrzej Jakubowski, dr Paulina Legutko-Kobus

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

dr Andrzej Jakubowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

mgr Barbara Szejgiec-Kolenda,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Paulina Legutko-Kobus, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Komunikat I w języku polskim

Komunikat I w języku ukraińskim