KONKURS POD PATRONATEM KPZK PAN
na najlepszą pracę doktorską
z zakresu gospodarowania przestrzenią

 

Od 2020 r. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN organizuje konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione w jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie, których tematyka poświęcona jest zagadnieniom z zakresu gospodarowania przestrzenią.

Przy wyłanianiu laureatów konkursu Kapituła bierze pod uwagę, w szczególności:

  • aktualność zagadnienia;
  • jakość merytoryczną pracy;
  • wniesienie znacznego wkładu w rozwój nauki w danej dyscyplinie;
  • nowatorski i twórczy charakter pracy;
  • zakres badań i metodyka zastosowana przy ich opracowaniu;
  • znaczenie pracy z perspektywy społecznej (aplikacyjnej);
  • edytorski poziom pracy.