KONKURS POD PATRONATEM KPZK PAN
na najlepszą pracę doktorską
z zakresu gospodarowania przestrzenią

 

Od 2020 r. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN organizuje konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią (od 2023 r. konkurs nosi imię Konrada Czapiewskiego).

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione w jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie, których tematyka poświęcona jest zagadnieniom z zakresu gospodarowania przestrzenią.

Przy wyłanianiu laureatów konkursu Kapituła bierze pod uwagę, w szczególności:

  • aktualność zagadnienia;
  • jakość merytoryczną pracy;
  • wniesienie znacznego wkładu w rozwój nauki w danej dyscyplinie;
  • nowatorski i twórczy charakter pracy;
  • zakres badań i metodyka zastosowana przy ich opracowaniu;
  • znaczenie pracy z perspektywy społecznej (aplikacyjnej);
  • edytorski poziom pracy.

 

Skład Kapituły Konkursu pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią  lata 2020-2022

prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN, Przewodniczący Kapituły 

Członkowie Kapituły (kolejność alfabetyczna):

1. prof. dr hab. Wioletta Kamińska;

2. dr Paulina Legutko-Kobus – sekretarz kapitały konkursu;

3. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens;

4. dr hab. Aleksandra Nowakowska prof. UŁ – Wiceprzewodnicząca Kapituły;

5. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

 

Skład Kapituły Konkursu im. Konrada Czapiewskiegopod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią od edycji 2023  

prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN,  Przewodniczący Kapituły

Członkowie Kapituły (kolejność alfabetyczna):

1. prof. dr hab. Wioletta Kamińska;

2. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens;

3. dr hab. Aleksandra Nowakowska prof. UŁ – Wiceprzewodnicząca Kapituły;

4. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól;  

5. dr Agnieszka Rzeńca  – sekretarz kapitały konkursu