SKŁAD

KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

kadencja 2023-2026

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 9/2023 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 lutego 2023 r.

 

 

1. prof. dr hab. Paweł CHURSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2. dr hab. Dorota CIOŁEK, prof. UG, Uniwersytet Gdański;

3. dr hab. Adam DROBNIAK, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

4. dr hab. Dominik DRZAZGA, Uniwersytet Łódzki;

5. prof. dr hab. Wanda GACZEK, prof. em. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

6. prof. dr hab. Krystian HEFFNER, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

7. dr Andrzej JAKUBOWSKI, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;

8. dr hab. Krzysztof JANC, Uniwersytet Wrocławski;

9. prof. dr hab. Wioletta KAMIŃSKA, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

10. prof. dr hab. Andrzej KLASIK, Profesor Honorowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

11. dr Arkadiusz KOŁOŚ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

12. prof. dr hab. Tomasz KOMORNICKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa;

13. prof. dr hab. Tadeusz KUDŁACZ, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu;

14. dr Paulina LEGUTKO-KOBUS, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

15. dr hab. Piotr LITYŃSKI, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

16. prof. dr hab. inż. arch. Piotr LORENS, Politechnika Gdańska;

17. prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI, Uniwersytet Łódzki;

18. dr Radomir MATCZAK, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny;

19. prof. dr hab. Andrzej MISZCZUK, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;

20. dr hab. Maciej NOWAK, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

21. dr hab. Aleksandra NOWAKOWSKA, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki;

22. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander NOWORÓL, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

23. dr Artur OCHOJSKI, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

24. dr hab. Agnieszka OLECHNICKA, prof. UW, Uniwersytet Warszawski;

25. mgr Marta ORYL, Vortex Energy Polska sp. z o.o.;

26. mgr Dominika ROGALIŃSKA, Główny Urząd Statystyczny;

27. dr Agnieszka RZEŃCA, Uniwersytet Łódzki;

28. prof. dr hab. Iwona SAGAN, Uniwersytet Gdański;

29. dr hab. Monika STANNY, prof. IRWiR, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN;

30. mgr Barbara SZEJGIEC-KOLENDA, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN;

31. prof. dr hab. Jacek SZLACHTA, prof. em. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;

32. prof. dr hab. Barbara SZULCZEWSKA, Instytut Rozwoju Miast i Regionów;

33. prof. dr hab. Przemysław ŚLESZYŃSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa;

34. prof. dr hab. Janusz ZALESKI, prof. em. Politechniki Wrocławskiej;

35. prof. dr hab. Jacek ZAUCHA, Uniwersytet Gdański.

 .................................................................................................................................................................

 prof. dr hab. Piotr KORCELLI - członek rzeczywisty PAN