Szanowni Państwo,

Troska o efektywną politykę przestrzenną, wsparcie dla samorządu lokalnego i regionalnego oraz działania na rzecz terytorialnego wymiaru prowadzonych w Polsce polityk sektorowych, są statutowymi zadaniami Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Jako komitet problemowy przy Prezydium Akademii, czujemy się jednocześnie zobowiązani do wyrażania opinii na temat kluczowych problemów społeczno-gospodarczych kraju.

Zwyczajowo od wielu lat Komitet zabiera głos przygotowując stanowiska, opinie. Z uwagi na dużą dynamikę zjawisk zachodzących w przestrzeni (jak pandemia COVID-19) oraz tempo i znaczenie niektórych decyzji polityczno-administracyjnych o wymiarze terytorialnym, zdecydowaliśmy się także na nową formę wyprowadzi w postaci roboczych „reflection papers”. Jako pierwszą w styczniu 2021 przedstawiliśmy Państwu refleksję na temat sprawnej logistyki szczepień.

          Aktualnie zachcemy do lektury dwóch kolejnych opracowań: Kluczowe wyzwania wynikające z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2023 r.  (Reflection paper numer 7) oraz Plan ogólny a wyzwania rozwoju społeczno- gospodarczego najbliższych dekad  (Reflection paper numer 8)

Zapraszamy do lektury!


 

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

Przewodniczący KPZK PAN

 

 

.........................................................................................................................................................

 

Reflection paper nr 8

Plan ogólny a wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego najbliższych dekad

 

 ..........................................................................................................................................................

Reflection paper nr 7

Kluczowe wyzwania wynikające z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2023 r.

 

..........................................................................................................................................

Reflection paper nr 6

Rozmieszczenie uchodźców z Ukrainy w przestrzeni Polski – wstępne informacje na podstawie nadanych numerów PESEL

 

..........................................................................................................................................

Reflection paper nr 5

Chłonność migracyjna Polski wobec uchodźstwa wojennego z Ukrainy w 2022 roku

 

..........................................................................................................................................

Reflection paper nr 4

Efekty wdrażania europejskiej polityki spójności w województwie opolskim w latach 2014–2020 w wymiarze gospodarczo-społecznym i instytucjonalnym. DOŚWIADCZENIA, WNIOSKI I REKOMENDACJE

 

 ...............................................................................................................................................................

Reflection paper nr 3

Europeizacja polityki przestrzennej Polski w konsekwencji postanowień Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) 2021-2026

 

...............................................................................................................................................................

 

 Reflection paper nr 2

Refleksje na temat roli samorządów wojewódzkich i lokalnych we wdrażaniu  środków strukturalnych UE na lata 2021-2027

.................................................................................................................................................................

Reflection paper nr 1

Pismo wprowadzające

Tekst reflection paper  dotyczacy potrzeb sprawnej logistyki szczepień

Rozmieszczenie punktów szczepień na COVID-19 a struktura demograficzna