Poprzednie edycje konkursu

POD PATRONATEM KPZK PAN
na najlepszą pracę doktorską
z zakresu gospodarowania przestrzenią

(od 2023 r. konkurs nosi imię Konrada Czapiewskiego)

 

Edycja IV - 2023 r.  

Laureaci:

Pierwsza nagroda:

 • dr Łukasz Fiedeń - Strategie mobilności i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej dostępności transportu publicznego 

promotor: dr hab. Krzysztof Gwosdz, Prof. UJ; promotor pomocniczy: dr Robert Guzik; praca obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 

 

Druga nagroda:

 • dr Justyna Breś - Przestrzenie publiczne na styku morza i lądu w małych miastach portowych w Polsce w kontekście planowania przestrzennego obszarów morskich

promotor: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, Prof. PG; praca obroniona na Politechnice Gdańskiej w Gdańsku 

 • dr Maciej GłówczyńskiWpływ mediów przestrzennych na proces cyfrowego wytwarzania miejsca

promotor: dr hab. Sylwia Staszewska, prof. UAM; promotor pomocniczy: prof. dr hab. arch. Tomasz Ossowicz; praca obroniona na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Wyróżnienie:

 • dr Flavio Besana - The future of shrinking areas in the EU. Potential policy impacts in light of pressing pandemic, environmental and institutional challenges. Przyszłość obszarów kurczących się w UE. Potencjalny wpływ polityk unijnych w świetle wyzwań pandemicznych, środowiskowych i instytucjonalnych

promotor: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz; promotor pomocniczy: dr Kai Bohme; praca obroniona na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Edycja IIII – 2022 r.

Nagrodę zdobył:

 • dr Michał Jakiel za pracę, Zmiany struktury krajobrazu w otoczeniu wybranych parków narodowych w Polsce w kontekście uwarunkowań planistycznych

promotor: prof. UJ dr hab. Jarosław Balon; promotor pomocniczy dr Krzysztof Ostafin; praca obroniona na Wydziale Geografii i Geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Edycja II – 2021 r.

 

Miejsca pierwsze (dwa równorzędne) zdobyli (kolejność laureatów alfabetyczna):

 • dr Hanna Obracht-Prondzyńska za pracę Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji

promotor prof. dr hab. Piotr Lorens, praca obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 • dr Paweł Sudra za pracę pt. Studium metodologiczno-empiryczne procesów rozpraszania i koncentracji zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku

 promotor: prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, praca obroniona w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 

Miejsce trzecie zdobyła:

 • dr Katarzyna Nowakowska za pracę Inwestycje budownictwa mieszkaniowego a kształtowanie miasta zwartego

promotor dr hab. Waldemar W. Budner, prof. UEP, praca obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Kapituła przyznała także dwa wyróżnienie dla (kolejność alfabetyczna):

 • dr Edyty Bąkowskiej-Waldmann za pracę Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej

promotor prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, praca obroniona na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • dr Kingi Mazurek-Matuszewskiej za pracę: Trwałość pokrycia terenu na obszarach o zróżnicowanej antropopresji

promotor dr hab. Renata Dulias, prof. UŚ, praca obroniona na Uniwersytecie Śląskim

 

Edycja I – 2020

 Miejsce pierwsze przyznano dr. Jakubowi Zasinie za pracę pt. Rozwój gospodarczy i przestrzenny miast poprzemysłowych w kontekście zachowań konsumenckich studentów. Studium porównawcze Łodzi i Turynu

promotor: dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ, praca obroniona na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Równorzędne miejsca drugie zdobyli autorzy prac:

 • dr Barbara Korwel-Lejkowska, Wpływ rozprzestrzeniania się miast na środowisko przyrodnicze w otoczeniu aglomeracji trójmiejskiej

promotor: dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG, praca obroniona na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Oceanografii i Geografii

 • dr Aleksandra Piszczek, Możliwość wykorzystania projektu leśnego pasa ochronnego GOP z 1969 roku w koncepcji zielonego pierścienia Śląskiego Obszaru Metropolitalnego

promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, praca obroniona na Politechnice Śląskiej w Gliwicach  na Wydziale Architektury

Kapituła przyznała także wyróżnienie dla dr Wiktora Wróblewskiego za pracę, Możliwość tymczasowego zagospodarowania „pustek miejskich”

promotor: dr hab. Bartosz Walczak, prof. PŁ, praca obroniona na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska