Szanowni Państwo,

Jako pokłosie Posiedzenia Plenarnego KPZK PAN  nt. Terytorialny wymiar polityki rozwoju w czasach kryzysu i odbudowy. Doświadczenie Ukrainy, które odbyło się w dniu 7 lipca 2022 r., a  zorganizowane zostało wspólnie z Narodową Akademią Nauk Ukrainy, przygotowane zostało stanowisko nt. wpółpracy polsko-ukraińskiej.

Treść dokuemntu Statement of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning PAS and the Institute of Geography National Academy of Sciences of Ukraine  została przyjęta przez członków KPZK PAN przez aklamację w dniu 13 września 2022 r. w czasie konferencji Komitetu w Jabłonnie. Jako kolejny etap  zostały opracowane założenia platformy współpracy eksperckiej (tresc jako załącznik)

 

 

Treść przyjętego dokumentu

 

 

UKRAINIAN AND POLISH SPATIAL DEVELOPMENT EXPERTS PLATFORM