Stanowisko

Prezydium Polskiej Akademii Nauk

z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie uwzględnienia w polityce rozwoju i przepisach prawa wyników badań

naukowych dotyczących potrzeb kształtowania przestrzennego rozwoju Polski

 

...............................................................................................................................................................

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE UWARUNKOWAŃ, SKUTKÓW I KOSZTÓW

CHAOSU PRZESTRZENNEGO

ORAZ REKOMENDACJE DLA KONIECZNEJ REFORMY SYSTEMU

GOSPODAROWANIA I PLANOWANIA PRZESTRZENIĄ

 

na podstawie trzytomowego opracowania Studia nad chaosem przestrzennym

 

Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), 2018, Studia nad chaosem przestrzennym, Studia KPZK PAN, 182, Warszawa. Tom I: A. Kowalewski, M. J. Nowak, Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje, 173 s. Tom II: Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), Koszty chaosu przestrzennego, 437 s. Tom III: Synteza. Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego, 231 s.

Publikacje dostępne w Czytelni Czasopism PAN:  http://www.czasopisma.pan.pl/skpzk/125268,  http://www.czasopisma.pan.pl/skpzk/125267, http://www.czasopisma.pan.pl/skpzk/125355

 

 ...............................................................................................................................................................

 Artykuły, wywiady dotyczące problematyki chaosu przestrzennego

 

 

 

 

 

  • Miasto na Wsi -  z prof. Tadeuszem Markowskim, przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN rozmawia Anna Leszkowska  (wywiad opublikowany w Sprawy Nauki, Nr 11 (234) / listopad 2018) Cały wywiad

 

  • Chaos przestrzenny kosztuje nas kilkadziesiąt miliardów rocznie - z prof. Przemysławem Śleszyńskim rozmawia Adam Chmieleński (29.11.2017) Cała rozmowa

 

  • W przestrzennym chaosie  - z prof. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN rozmawia Krystyna Hanyga (wywiad opublikowany w Sprawy Nauki, maj 2014)  Cały wywiad

 

  • Ład przestrzenny i jego właściciele (artykuł opublikowany w Rzeczpospolitej, 22 maja 2014)  Cały artykuł