Stanowisko

Prezydium Polskiej Akademii Nauk

z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie uwzględnienia w polityce rozwoju i przepisach prawa wyników badań

naukowych dotyczących potrzeb kształtowania przestrzennego rozwoju Polski

 

...............................................................................................................................................................

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE UWARUNKOWAŃ, SKUTKÓW I KOSZTÓW

CHAOSU PRZESTRZENNEGO

ORAZ REKOMENDACJE DLA KONIECZNEJ REFORMY SYSTEMU

GOSPODAROWANIA I PLANOWANIA PRZESTRZENIĄ

 

na podstawie trzytomowego opracowania Studia nad chaosem przestrzennym

 

Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), 2018, Studia nad chaosem przestrzennym, Studia KPZK PAN, 182, Warszawa. Tom I: A. Kowalewski, M. J. Nowak, Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje, 173 s. Tom II: Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), Koszty chaosu przestrzennego, 437 s. Tom III: Synteza. Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego, 231 s.

Publikacje dostępne w Czytelni Czasopism PAN:  http://www.czasopisma.pan.pl/skpzk/125268,  http://www.czasopisma.pan.pl/skpzk/125267, http://www.czasopisma.pan.pl/skpzk/125355