Od 2019 r. wydawane wczesniej Studia KPZK PAN zostały przekształcone w Cykl Monografii

poszczególne tytuły są dostępne w pełnych wersjach na stronie: https://publikacje.pan.pl/dlibra?language=pl

 

 2023:

 • Markowski, M. J. Nowak (red.), Polska myśl urbanistyczna i planistyczna z okresu PRL-u i jej aktualność.
 • Kamińska, K. Janc, P. Legutko-Kobus (red. nauk.), Wiedza – Przestrzeń – Wieś.
 • Żak-Skwierczyńska, M. Blaszke, T. Markowski, M. J. Nowak, Strategiczne planowanie przestrzenne a sfera regulacyjna planów.
 • Heffner; K. Gasidło; A. Klasik; R. Blazy; A. Mamedov; F. Kuźnik; A. Ochojski; K. Wrana; M. Pięta-Kanurska; J. Kubec; A. Starzewska-Sikorska; L. Trząski; J. Gorgoń; J. Runge; J. Taczanowski; A. Parol; A. Kołoś; A. Bartoszek; S. Sitek; A. Zborowski; J. Gałka, Miasta kreujące się. Od kreatywnego myślenia do sprawnego wdrażania.

 

2022:

 • Miasta w procesie przemian. W kierunku nowego stylu zarządzania miejskiego.
 • • Metody ewaluacji efektów przestrzennych inwestycji transportowych.
 • • Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym - połączenie teorii z praktyką.
 • Zmiany klimatu a konkurencyjność regionów.
 • Aspekty prawno-urbanistyczne planowania przestrzennego

 

2021:

 • Patryk Brambert, Iwona Kiniorska (red.): Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego;
 • Przemysław Śleszyński, Maciej J. Nowak,  Paulina Legutko-Kobus, Piotr Lityński, Artur Hołuj, Aleksandra Jadach-Sepioło, Małgorzata Blaszke: Suburbanizacja w Polsce jako wyzwanie dla polityki rozwoju.

 

2020:

 •  Ewa Korcelli-Olejniczak: Małe miasta Polski Północno-Wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji
 •  Maciej J. Nowak (red.): Funkcje narzędzi polityki przestrzennej
 • Andrzej Klasik, Krzysztof Gasidło z Zespołem: Marka i wizerunek miast. Doświad­czenia miast śląskich
 • Przemysław Śleszyński, Mikołaj Herbst, Tomasz Komornicki: Studia nad obsza­rami problemowymi w Polsce
 •  Paulina Legutko-Kobus, Agnieszka Rzeńca, Agnieszka Sobol, Piotr Skubała: Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu
 • Paweł Churski, Tomasz Herodowicz, Barbara Konecka-Szydłowska, Robert Perdał: Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie

2019:

Anna Dubownik, Roman Rudnicki, Barbara Szyda, Czesław Adamiak, Kamil Kaliński: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego

 Andrzej Klasik, Krzysztof Gasidło z Zespołem: Budowanie atrakcyjności przestrzeni miejskich

 Aleksandra Nowakowska, Paulina Legutko-Kobus, Bartosz M. Walczak: Od rehabilitacji do włączenia społecznego – współczesne ujęcie procesów rehabilitacji