PIĄTA edycja

KONKURSU im Konrada Czapiewskiego

POD PATRONATEM KPZK PAN
na najlepszą pracę doktorską
z zakresu gospodarowania przestrzenią

 

Ogłoszenie Konkursu:

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione w jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace doktorskie przygotowane w formie zwartej monografii naukowej. W Konkursie nie będą brane pod uwagę prace doktorskie stanowiące zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

  • ogłoszenie Konkursu: do 31 stycznia;
  • nadsyłanie prac: do 31 marca;
  • ogłoszenie wyników Konkursu: do 30 czerwca.

 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPZK PAN.

 

O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie Konkursu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu:

 

Regulamin Konkursu wersja pdf

Regulamin Konkursu wersja word

 

 

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, Ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, p. B 302.

O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

.......................................................................................................................................................

Skład Kapituły Konkursu:

 

prof. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN, Przewodniczący Kapituły Konkursu

 

Członkowie Kapituły (kolejność alfabetyczna):

 

prof. Wioletta Kamińska,

Prof. Piotr Lorens,

dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ, Wiceprzewodnicząca Kapituły Konkursu

prof. Aleksander Noworól,

dr Agnieszka Rzeńca, sekretarz Kapituły Konkursu.

 

Regulamin Kapituły Konkursu